Prodisped-spedice-brno-eia

Čísla mapující české dopravní stavitelství byla v loňském roce poměrně pozitivní. Stavělo a rekonstruovalo se o sto šest, což oceňovali nejen investoři a stavební firmy, ale i řidiči.  Krize byla pryč, masivně investoval stát i kraje, obalovny měly rekordní produkci a stavební firmy jely plnou parou. Navíc se po letech permanentního zpochybňování výsledků jakéhokoli většího tendru zdálo, že se zklidnily i vztahy mezi jednotlivými aktéry v oboru. To je teď pryč.

„Jak je v ČR neblahým zvykem, situaci jsme si zbytečně sami zkomplikovali, idyla skončila. Hlavním důvodem jsou posudky EIA,“ uvedl v tiskové zprávě Ing. Petr Svoboda, jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Praha.

Chránit životní prostředí je důležité, ale …

EIA je obecně používaná zkratka pro vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Na budoucí problémy bylo zaděláno v roce 2014, kdy byla odborná i laická veřejnost vehementně přesvědčována, že bez novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) nebudeme moci čerpat evropské prostředky. Přes námitky Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a dalších odborných organizacích byla schválena novela, která vešla v platnost 1. dubna 2015, aniž by si zákonodárci ověřili, co tím způsobí.  Ostatně to už začíná být tak trochu českým národním parlamentním sportem.

Podle platného znění zákona je tak před každým úředním úkonem (územní rozhodnutí, stavební povolení a jeho změna a dalšími) nutné ověřit, zda dokumentace odpovídá původně vydanému stanovisku EIA, a to podle všech předchozích zákonů o vlivu na životní prostředí. K takovému ověření jsou třeba dva dokumenty – Ověřující závazné stanovisko a Verifikační závazné stanovisko. Když něco nesedí a projekt jeden z těchto dokumentů nezíská, musí mít zcela nové EIA. Tak se může proces EIA pro jednu a tu samou stavbu několikrát opakovat. Nepřipomíná vám to absurdní drama?

Zdá se, že v největších problémech jsou stavební projekty, které zatím nebyly zahájeny, a mají stanovisko EIA ještě podle původního zákona 244/1992 Sb. platného do konce roku 2001. Zatím u nich vydávání výše uvedených stanovisek neprobíhá a ani probíhat nemůže, protože Evropská komise takový postup dosud neschválila a Česká republika by tak mohla přijít o dotace z EU.  Dle EK jsme poslední zemí EU, která nerespektuje platnou evropskou legislativu.

Co nás čeká?

Ministerstvo dopravy uklidňuje, že to zas až takový problém není, ale odborná veřejnost bije na poplach.

„Politici nám tvrdí, že zahajování páteřních silničních, ale i některých železničních staveb se tak zdrží maximálně o rok, ale realita je jiná. Opakování procesu EIA se týká kolem 100 staveb v celkové hodnotě cca 200 mld. Kč. Zopakování těchto procesů znamená v nejlepším případě zdržení 2 roky, ale spíš 3 a v složitých případech i 5 a více let. A u některých staveb se může stát, že se kladná stanoviska nepodaří získat už vůbec nikdy,“ doplnil Petr Svoboda.

Momentálně sice nadáváme na neustálé uzávěry a objížďky. Kdo ví, zda se nám po nich ještě nebude stýskat, až se stavět nebude skoro nikde.

Potřebujete další informace?

Chcete znát cenu přepravy? Vědět, kde se právě nachází vaše zásilka? Dejte nám vědět.

Kontaktujte nás

Jak nás poznáte?

Docela snadno. Mluvíme s vámi a věci máme pod kontrolou.

Máme
individuální
přístup

Jsme
česká
firma

Vymyslíme
nejlepší
řešení

Reference
zašleme
na vyžádání

Stavíme
základy
na důvěře